De versterking

Wij kijken voortdurend vooruit om ervoor te zorgen dat we veilig kunnen wonen, werken en recreëren achter onze dijken en duinen. Daarom toetsen wij met regelmaat de dijken en duinen om te kijken of ze nog bestand zijn tegen het hoge water. Dat doen we voor nu en in de toekomst. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Ook daalt de bodem en krijgen we vaker te maken met heftigere weersomstandigheden.

Uit de toetsing blijkt dat op Schiermonnikoog de dijk versterkt moet worden en het zandvolume op sommige delen van de duinen aangevuld moet worden. De komende jaren bereiden we de dijk- en duinversterking voor. Naar verwachting voeren we de versterking in 2027 en 2028 uit. 

Werkgebied

De dijk is over een lengte van vier kilometer voornamelijk afgekeurd op de grasbekleding aan de zeezijde. Daarnaast is het zandvolume op een aantal delen van de duinen onvoldoende. Op onderstaande afbeelding zijn de locaties in de duinen aangegeven.

 

Werkgebied dijk- en duinversterking Schiermonnikoog


Kosten

De geschatte kosten voor de dijk- en duinversterking bedragen in totaal 61 miljoen euro. Het grootste gedeelte van dit bedrag financiert het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe website) (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken om overstromingen in Nederland te voorkomen. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland. Een onderdeel daarvan is ook onze dijkverbetering Koehool tot Lauwersmeer. 

 

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen